Musikmageren


Samisk kulturmøde

"Joik/Stryk-prosjektet", som det så mundret hed da jeg lancerede det, var en ambition om at koble den samiske traditionelle joik sammen med en strygekvartet. Fra starten i 1998 tog det 4 år inden materialet kunne præsenteres på koncert i Kirkenes. Hovedsageligt financieret af Sametinget, med bidrag fra Barentssekretariatet og Sør-Varanger kommune. Musikerne er Ensemble Noor fra Alta, joikere er Berit Kirsten Sara og Ravna Anti Guttorm. 

Guovza - Bjørnen

Webadressen til gadgetens specifikationer blev ikke fundet.

Jovnnin-Per-Jovnnin Inga

Webadressen til gadgetens specifikationer blev ikke fundet.

Lená-Juhan Sammul

Webadressen til gadgetens specifikationer blev ikke fundet.
Bosat i Kirkenes stiftede og drev jeg "Musikk i Grenseland", et samarbejdsprojekt med mine russiske kollegaer på den anden side af grænsen. Min primære kontakt blev Aleksander Romanovsky, violin- og bratschlærer på musikskolen i Zapolyarny. Finansieringen kom fra Barentssekretariatet og Sør-Varanger kommune, samt mindre sponsorater. Grænseensemblet, som bestod af lærere fra begge sider, samt en yderst habil amatør, Sven-Mårten Samuelsson, overlæge på sygehuset i Kirkenes, gennemførte i løbet af to år tre koncertturneer i Norge og Rusland. Vi gennemførte også fælles elevseminarer, og deltog på kursus med Magginikvartetten i regi af Norsk kammermusikforbund. 
 


Ny musik
Jeg skriver både ny og gammel musik. Hver ting til sin tid. Humoren er aldrig uden alvor, men alvoren nogle gange helt uden humor. 

En enkelt tone kan rumme store dybder. En kompleks klang kan være blot det. Jeg har en tendens til at foretrække enkelhed. Den pædagogiske åre

Bukkene BruseConcerto for Grand PianistKonsert for OppstrykRengøringskoncerten,  Prinsessen på ærten, og Skabelsen er alle skrevet med pædagogisk hensigt. Den til tider meget løsslupne lystighed, særlig i Concerto for Grand Pianist, Konsert for Oppstryk, og Rengøringskoncerten falder i god jord hos strygerelever der kæmper lidt med motivationen. Bukkene Bruse er optaget ved uropførelsen i Kirkenes 2001 af et blandet norsk-russisk elevorkester med medvirken af Ensemble Noor fra Alta. Dirigent er Malfred Hanssen, Tromsø, og fortæller er Alfon Jerijärvi, ordfører (borgmester) i Sør-Varanger kommune. 

Bukkene Bruse

Webadressen til gadgetens specifikationer blev ikke fundet.


En anden side af den pædagogiske produktion er de små satser til brug i den daglige undervisning. En særlig plads har mine vejrstykker, små karakterstykker for primært violin og klaver. En optagelse af Regn ligger her, med min kollega i Tromsø, Snorre Holmgren, på violin, og mig selv på klaver. Optaget i Tromsø dagen efter jeg skrev stykket.

Regn

Webadressen til gadgetens specifikationer blev ikke fundet.


I årene 2009-2010 opstod Hæslig og uspillelig, et forløb i regi af Musikskolen Ringkøbing-Skjern. Tre værker, Den fordømte trilleDen lange tone, og Den korte tone, satte sig for at indkredse både moderne stilikoner og musikalske grundelementer. Trillen var fordømt, og introducerede eksempler på Schönbergs harmoniske greb fra hans 6 små klaverstykker fra 1913. Orkesteret bestod af tværfløjter, blokfløjter, en saxofon, violiner og bratcher, to marimbaer, 5 pianister på to klaverer, en elguitar og to spanske, og diverse slagtøj. Den lange tone var et fænomænologisk studie i en tones væren, skrevet for fløjter og violiner, og inkorporerede intuitiv improvisation over motivformler. Resultatet med den endelige titel "A" kan høres på siden med video(er). Den korte tone var et rytmestudie for samme blandede orkesterbesætning som Den fordømte trille, og beskæftigede sig med Stravinsky, og lånte en joikemelodi.

En udløber af dette arbejde blev Skabelsen, bestilt af Horsens Musikskole til Holmboefestivalen i Horsens 2012. Tråden fra de fænomenologiske studier blev ført videre, nu med fokus på treklangen som det bærende element. Improvisationsformler indtog en fremtrædende rolle i jagten på den ursuppe hvoraf akkorden opstår, og stadig må holde sig fri af. 
Jul for fire

Jul for Fire er lige dele spøg og alvor. 15 julesange, højstemte, vemodige, sprælske, mystiske, arrangeret for strygekvartet. I første omgang for at varme svenske og danske hjerter i den nordnorske vinter, siden hen for at varme alle der viste sig at holde af dette repertoire. Optagelserne her er fra første afprøvning af stoffet, og kvartetten er dansk-norsk-russisk-kinesisk. Optaget i et undervisningslokale på kulturskolen i Tromsø i 2003.

Højt fra træets grønne top

Webadressen til gadgetens specifikationer blev ikke fundet.

Rudolf

Webadressen til gadgetens specifikationer blev ikke fundet.
Kor

Kormusik har altid ligget mit hjerte nært. Det var her jeg begyndte. Værkrækken tæller en del materiale til skrivebordsskuffen som ikke optræder på oversigten. Hovedværket er Flygt, et værk om at være flygtning, til tekst af Muniam Alfaker. Værket blev det centrale element i projekt Flygt, en koncertproduktion i regi af koret Vokal Vest i Ringkøbing, i samarbejde med Vestjyllands Højskole. Produktionen blev støttet af de lokale banker og Dansk Flygtningehjælp. Via et samarbejde med Dansk Flygtningehjælps lokalafdeling blev noget af det irakiske flygtningekontingent i området involveret i koncertproduktionen. Projektet blev en manifestation af kunstens magt til at nå mennesker i udsat position.

Gitteret
Gitteret er et flersidet værk. Udgangspunktet er digtet "Gitteret", som består af 22 vers der er illustreret parvis. Musikken er for strygeorkester, og bruger digtets stemning og tematik, men følger ikke teksten. 


Diverse
En del småstykker er dukket op igennem årene for klaver solo, klaver og violin, og andre besætninger. 

Fire satser bygget over erindringsglimt fra barndommen udgør suiten Til min barndom for fløjte og guitar. Den afsluttende sats, Natur og tanke, er en fantasi over det at udvikle sig fra barn til voksen, og var samtidig en passende anledning til at studere Messiaens harmonik.

Natur og Tanke

Webadressen til gadgetens specifikationer blev ikke fundet.